Vereniging

De Franeker Watersport Vereniging is bereikbaar via het e-mailadres secretaris@franekerwatersportvereniging.nl. Ook kunt u via het contactformulier contact opnemen (klik op: Contact).

Bestuur en organisatie

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om het reilen en zeilen van de jachthaven te bespreken. Naast het bestuur heeft de vereniging een groep havenbeheer en een activiteitencommissie. Tweemaal per jaar verschijnt het clubblad ’t Spuigat.

Statuten en Jachthavenreglement
Bestuursleden
Voorzitter:
Jan-Willem Hofma   voorzitter@franekerwatersportvereniging.nl
Vice-voorzitter:
Henk Klijnstra
Secretaris:
Fred Mulder             secretaris@franekerwatersportvereniging.nl
Penningmeester:    
Frank van Straaten penningmeester@franekerwatersportvereniging.nl
                                        
Leden:
Pieter de Wit​​​​​​
Johan van der Lei

Havencommissie
Veel onderhoudswerkzaamheden aan de haven wordt uitgevoerd door vrijwilligers. 
De havencommissie is de drijvende kracht achter deze werkzaamheden. Zij organiseren en coördineren de diverse werkzaamheden in de haven en voeren deze, vaak samen met andere vrijwillige leden, uit. Ook zien ze toe op de uitvoer van werkzaamheden die door derden worden verricht. In het voorjaar, en zonodig in het najaar, worden er werkdagen georganiseerd zodat de haven er weer goed verzorgd bij ligt.

Contact havencommissie
havencommissie@franekerwatersportvereniging.nl

Clubblad ‘t Spuigat
Het clubblad ’t Spuigat verschijnt tweemaal per jaar.
Klik hier om de voorgaande digitale edities te bekijken.

Agenda en notulen van de voorjaars- en najaarsvergadering kunt u in dit clubblad vinden. Maar ook reisverhalen, verslagen van diverse activiteiten en nog vele andere onderwerpen. Kopij voor het ’t Spuigat kunt u mailen naar: spuigat@franekerwatersportvereniging.nl

Redactie 't Spuigat
Henk Verduyn
Marinus Bokhorst
Ernestine Duyve

Activiteitencommissie FWV
e-mail: activiteiten@franekerwatersportvereniging.nl
 

penningmeesterFWV@gmail.com
 Faciliteiten

Geschiedenis

Vuilwatertank

Gratis Fietsen
Copyright 2024 Watersport Vereniging Franeker   |   Frisia 11   |   Privacyverklaring   |   Ledenlogin   |       WMMEDiA