Vereniging

Bestuur en organisatie
Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om het reilen en zeilen van de jachthaven te bespreken. Naast het bestuur heeft de vereniging een havencommissie, een schiphuiscommissie en een activiteitencommissie. Tweemaal per jaar verschijnt het clubblad ’t Spuigat.

Statuten en Jachthavenreglement
Bestuursleden
Voorzitter
Jen Wartena, voorzitter@franekerwatersportvereniging.nl
Secretaris
Janny de Vries - Fokkema, secretaris@franekerwatersportvereniging.nl
Penningmeester
Hotze Bakker, penningmeester@franekerwatersportvereniging.nl
Leden
Rimmert de Jong, vice voorzitter
Jouke Dijkstra, 2e secretaris
Jacob Jongsma, voorzitter havencommissie
Frank Stadhouders

Havencommissie
Veel onderhoudswerkzaamheden aan de haven wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De havencommissie is de drijvende kracht achter deze werkzaamheden. Zij voert diverse werkzaamheden in de haven uit en coördineert en ziet toe op de uitvoer van de werkzaamheden die door derden worden verricht.
In het voorjaar wordt een aantal werkdagen georganiseerd zodat de haven er weer goed verzorgd bij ligt voor het nieuwe vaarseizoen. 

Leden havencommissie
Voorzitter
Jacob Jongsma, havencommissie@franekerwatersportvereniging.nl
Leden
Henk Dekkinga
Barend Duyve
Feike Hellinga

Clubblad ‘t Spuigat
Het clubblad ’t Spuigat verschijnt tweemaal per jaar. Agenda en notulen van de voorjaars- en najaarsvergadering kunt u in dit clubblad vinden. Maar ook reisverhalen, verslagen van diverse activiteiten en nog vele andere onderwerpen. Kopij voor het ’t Spuigat kunt u naar spuigat@franekerwatersportvereniging.nl sturen

Redactie 't Spuigat
Henk Verduyn
Marinus Bokhorst
Ernestine Duyve

Activiteitencommissie FWV
e-mail: activiteiten@franekerwatersportvereniging.nl
Janny de Vries - Fokkema
Diny Wierdsma
Fred Mulder


 

 Faciliteiten

Geschiedenis

Vuilwatertank

Gratis Fietsen
Copyright 2019 Watersport Vereniging Franeker   |   Frisia 11   |   Privacyverklaring   |       WMMEDiA