Vereniging

De Franeker Watersport Vereniging is bereikbaar via het e-mailadres secretaris@franekerwatersportvereniging.nl. Ook kunt u via het contactformulier contact opnemen (klik op: Meer informatie, Mail ons).

Bestuur en organisatie

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om het reilen en zeilen van de jachthaven te bespreken. Naast het bestuur heeft de vereniging een havencommissie en een activiteitencommissie. Tweemaal per jaar verschijnt het clubblad ’t Spuigat.

Statuten en Jachthavenreglement
Bestuursleden
Voorzitter:
Ria Elzinga  voorzitter@franekerwatersportvereniging.nl
Secretaris:
Henk Verduijn  secretaris@franekerwatersportvereniging.nl
Penningmeester:
Wietze Bosma  penningmeester@franekerwatersportvereniging.nl
Leden:
Peter Verhoeven
Aldert Been
Pieter de Wit​​​​​​

Havencommissie
Veel onderhoudswerkzaamheden aan de haven wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De havencommissie is de drijvende kracht achter deze werkzaamheden. Zij voert diverse werkzaamheden in de haven uit, coördineert en ziet toe op de uitvoer van de werkzaamheden die door derden worden verricht.
In het voorjaar wordt een aantal werkdagen georganiseerd zodat de haven er weer goed verzorgd bij ligt voor het nieuwe vaarseizoen. 

Contact havencommissie
havencommissie@franekerwatersportvereniging.nl

Clubblad ‘t Spuigat
Het clubblad ’t Spuigat verschijnt tweemaal per jaar. Agenda en notulen van de voorjaars- en najaarsvergadering kunt u in dit clubblad vinden. Maar ook reisverhalen, verslagen van diverse activiteiten en nog vele andere onderwerpen. Kopij voor het ’t Spuigat kunt u naar spuigat@franekerwatersportvereniging.nl sturen

Redactie 't Spuigat
Henk Verduyn
Marinus Bokhorst
Ernestine Duyve

Activiteitencommissie FWV
e-mail: activiteiten@franekerwatersportvereniging.nl
Diny Wierdsma 

 Faciliteiten

Geschiedenis

Vuilwatertank

Gratis Fietsen
Copyright 2021 Watersport Vereniging Franeker   |   Frisia 11   |   Privacyverklaring   |   Ledenlogin   |       WMMEDiA